งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน ประเทศไทย 2,717 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181727
Brand Executive / Assist Brand Manager (Merchandiser)

Duties & Responsibilities:

 • Analyze how our brand is positioned in the market and crystalize targeted consumers insights
 • Take brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to
 • Translate brand strategies into brand plans, brand positioning and go-to-market strategies
 • Lead creative development and create motivating stimulus to get targeted customer
 • And interpret into the brand execution.
 • Establish performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates
 • Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Coach the team and get the best from everyone
 • Monitor market trends, research consumer markets and competitors’ activities to identify opportunities and key issues
 • Oversee marketing and advertising activities to ensure consistency with product line strategy
 • Monitor product distribution and consumer reactions
 • Brainstorm new and innovative growth strategies
 • Align the company around the brand’s direction, choices and tactics

Job Description:

 • Developing and implementing strategies to increase sales
 • Following market trends and presenting creative ideas
 • Analyzing data to report on brand growth weekly and monthly
 • Present and execute creative ideas for marketing activities
 • Help develop and optimize marketing campaigns (product launching and promotion)
 • Coordinate sales, product development and other to teams (internal and external (buyers)
 • Track budgets with an eye towards maximizing gains and reducing costs
 • Analyze industry, competition and market trends
 • Take brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to budget
 • Prepare reports on brand performance and sales
 • Attend meeting on product development (if needed for oversee)
 • Providing and Training staffs(PCs) for the product knowledge.

Qualifications:

 • Experience in Retail Business and Merchandiser
 • Highly energetic with excellence communication and interpersonal skills
 • Strong analytical with creative thinking and problem solving ability
 • Energetic and positive thinking
 • Good command of English and Good Excel skills
 • Able to work independently and confidently under various circumstances and meet regular deadline
 • Education Background: Bachelor degree in Marketing, Administration / related field
 • Experiences: Minimum 3-5 years direct experience, Preferable Retail Business, Good communication in English, Leadership Control.
 • Qualification:  Good communication, Service Mind, Good Attitude, Team Work, Proactive, Responsibility.
 • Training Needs: Product Knowledge, After Sale Service, Service Mind

Only English Resume will be considerated.

Contact person : K.Lukkana

Address : 3332 Viwatchai Building Unit B 5th Fl., Pahonyothin Rd.,

Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Phone number : 0-2254-9641-6

Homepage : http://www.starthreesixty.com


รายละเอียดงาน:

Star 360 (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที