งาน ไอที ใน ประเทศไทย 2,137 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231294
Digital System Engineer
 • Handle on system support for the engineering applications including software and hardware.
 • Provide customer support for new installation of software/hardware and troubleshooting.
 • Create and maintain the document for customer support and project management.
 • Provide technical support to sales staff or pilot project.
 • Develop VBA Macro and script as customer request.
 • Perform other duties as assigned.

Qualifications:

 • Minimum 1-5 years of experience in System Support, IS Support, IT Project Management
 • Experience in software provider would be advantage.
 • Experience in develop programming such as VBA, Java, Java Script, would be advantage.

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.
TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd. is a fast growing collaborative between Toyota Tsusho Corporation (TTC) Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. and TT Network Integration Asia Pte. Ltd. to serve the network need of Toyota group and its affiliates outside Japan. Our focuses are on global network construction, application development, digital engineering, and support system to promote seamless technology throughout the group.  With continuously growing performance, we are expanding our business in response with rapid growth of the industry.      Website: http://www.ttni.co.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที