งาน ไอที ใน ประเทศไทย 1,040 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-50685
IT Support(English/Chinese Speaking)/เจ้าหน้าที่ไอทีสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating Systemแก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์สารสนเทศประจำสำนักงาน
 • ติดต่อ ประสานงานในการ รับ-ส่ง อุปกรณ์สารสนเทศไปต่างสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ตามจริง
 • ดำเนินการ และบริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ)
 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษและจีนได้ (ผลคะแนน TOEIC 400,HSK4 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณโอฬาร 098-252-9975

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที