งาน Communications & Media ใน ประเทศไทย 129 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148405
Digital Media Specialist (Urgently Required)

Duties and responsibilities:

 • Design digital media campaigns according to business goals
 • Coordinate and manage the creation of all digital content such as website, blogs, press releases and podcasts, infographics, videos etc. 
 • Establish our web presence 
 • Work to improve our brand presence
 • Maintain and manage all our social media channels
 • Liaise with Marketing, Sales and Product development teams
 • Suggest and implement direct marketing methods 
 • Suggest strategies and methods for improvement
 • Regularly track and get insights into competitors' strategies
 • Develop and monitor ROI and KPIs
 • Stay up-to-date with digital media technologies and latest trends

Qualification: 

 • Min 3 years of experience as Digital Media Specialist or Digital Marketing or similar role
 • Must be able to speak English and have good writing skills
 • Flexible Work Hours when needed and travel when necessary
 • Good knowledge of Web Design, Photoshop, Final Cut Pro, Audacity or other media editing software
 • Experience with content management
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Team player and great interpersonal and communication skills
 • Good time-management skills
 • BSc degree in Marketing, Digital media or relevant field
 • Additional qualification in web design or animation is a plus

More information about our products and services can be found at http://kyoigroup.com/
Interested applicants, please send resume, expected salary and recent photo to Mr.Jackson Tan, CEO 

Bangkok office address:
100 Sathorn Nakorn Tower 9th Floor North Sathorn Road Silom Bangkok Thailand 10500

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

KYOI Management Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที