งาน Communications & Media ใน ประเทศไทย 73 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231253
Digital & Communications Manager

Key Responsibilities

 

Digital Marketing :

 • Lead and implement all digital marketing plans and strategy for Gaysorn Village based on marketing objectives and strategy
 • Develop digital marketing calendar and responsible for the editorial content of social media & website
 • Produce creative assets including video, photo, artwork for digital communications purpose
 • Responsible for the company’s new media strategy and implementation e.g. digital signage, digital way finding, social media, etc.
 • Manage digital campaigns i.e. CSR, tourist marketing, viral marketing, in order to increase brands reputation and drive traffic to the mall
 • Build relationship with online media and bloggers
 • Estimate and control budget to optimize maximum ROI as well as ensure operational budgeting process
 • Prepare and delivering monthly/quarterly/annual performance report as well as analytical data relevant to digital marketing category

 

PR :

 • Develop a cohesive PR strategy
 • Assemble and oversee a diversely skilled communications team
 • Manage media relations and PR agency
 • Ensure quality control of all information released

 

Qualifications

 • Bachelor or Master Degree in Marketing, PR, Communications Art or related fields
 • Minimum 5 years of Digital Marketing / Brand Communications experience
 • Experience working with business intelligence tools, analytic, application development, and databases.
 • Proven project management skills with the ability to lead team
 • Experience managing creative campaigns
 • Experience in digital media such as Google AdWords, GDN, Facebook, Instagram, Youtube, etc.
 • Good understanding in digital marketing concept, keen on social media, and passionate about technology and innovation
 • Strong written and verbal communication skills in Thai is a MUST
 • Good command of English (Write, Speak, Read and Listen)

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

URGENTLY REQUIRED !!! Gaysorn Group is a well-established group of companies engaging in asset management, real estate and property development. We are seeking energetic, motivated persons to join and support our growth in the following positions :

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที