งาน โฆษณา สื่อ ใน ประเทศไทย 238 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205056
Social Media and Content Editor
Responsibilities

As a Social Media & Content Editor, you will work closely with Thai marketing team including graphic designer, SEO specialist on creating content calendar, writing and production for the platform to educate users on financial products in Thailand. Also help the team to formulate a plan and strategy for brand building through every social media channels including Facebook, Line, Youtube and etc.

 • Creating content calendar, researching on topic, writing and preparing the contents.
 • Working with SEO team for keyword briefing, content structure and optimisation.
 • Coordinating with graphic designer on visual design briefing and building brand alignment with corporate identity.
 • Managing and overseeing social media channels.
 • Responsible for social media and content marketing report including monthly social media report and key figures.
Qualification
 • Bachelor degree in any related fields.
 • 2-3 years of experience in content calendar planning, writing and taking care of social media channels.
 • Passion in content creation and writing. 
 • Being creative and committed to high quality content to help user.
 • Able to use Wordpress CMS and experience in SEO optimisation for the content.
 • Ability to communicate in English is a plus.
Benefits
 • Health Insurance
 • Dental Insurance
 • Life Insurance
 • 5 Day Working Week
 • Annual Leave
 • Fun and international working environment with startup culture.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

MoneyGuru Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที