งาน โฆษณา สื่อ ใน ประเทศไทย 1,033 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-30806
Marketing Director/(ดูแลภาพรวมการตลาด/ภาพลักษณ์ของแบรนด์/ สื่อโฆษณา/กลยุทธ์ /โปรโมชั่นต่างๆ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 •  อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดหรือในสายงานที่เกี่ยวข้อ 5 ปี 
 •  มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Power Point (Microsoft Office)
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมความคิดสรรค์เบื้องต้น เช่น Photoshop หรือillustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและความรู้ในการใช้ Social Media (Facebook/Instagram/[email protected]
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบอัพเดทข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆ กล้าเสนอความแตกต่างมีและมีความคล่องตัวสูง
 • มีภาวะผู้นำสูง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้
 • มีแนวคิดในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆทางการตลาด หรือ Tools ใหม่ๆในการสื่อสาร
 • สามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารได้ชัดเจน และสามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี
 • มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือดูแลสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท โดยจะต้องมีการวางแผนภาพใหญ่ และรายละเอียดย่อย (Promotion/Campaign/Eventและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบงานธุรกิจของบริษัท
 • ประสานงานและหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัทในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ดูแลและติดตาม Social Media เช่น Facebook / [email protected] / Instagram พร้อมทั้งสรุปผลในเชิงบทสรุปและวิเคราะห์ พร้อมจัดทำรายงาน
 • สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆของแต่ละงาน (Campaign) รวมทั้งผลตอบรับในเชิงบทสรุปและวิเคราะห์ พร้อมจัดทำรายงานสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จ

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ

  Millary Co., Ltd.
  Claim you company