งาน จัดซื้อ ใน ประเทศไทย 297 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 เมษายน 2563
รหัสงาน: SP-13656
Regional Audit (Senior Officer)

Qualifications :

  • Bachelor degree in any field
  • Male or female
  • Have experience at least 5 year in Production Control, Purchasing or Audit
  • Hardworking and able to work under pressure, Self-motivation, Good learning, Good negotiation and cost analysis skill.
  • Strong management and leadership skill
  • Able to drive car with Driving License
  • Good command of English  with TOEIC score 700 points up.
  • Able to communicate in Japanese language is preferable
Job Description :
  • Audit and Internal Control Activities (In charge of Production Control or Purchasing area)
  • GC Professionals management , Supporting Administration Jobs of Regional Audit
**Please attach TOEIC score report along with application
Able to base at Bangbo Office, Samutprakarn province.

For interested candidates, please submit your resume via APPLY NOW below contact points:

Contact Name : Ms.Wanagarn Watsiripharwat and Ms.Jariya Malatong  Human Resources Department.
Denso international Asia co.,ltd (DIAT)
888 Moo 1 Bangna-Trad Km 27.5 Bangbo Samutprakarn 10560
Tel: 02-315-9500 ext.2212, 2233 Fax: 02-315-9559
Website : www.denso.co.th

รายละเอียดงาน:

DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
http://career.denso.co.th/job
Denso International (Thailand) Co., Ltd. is a leading of manufacturer & distributor of car air-conditioners, electrical parts of automobile & motorcycle and agricultural machines. We are now searching capable candidates to join us for the following positions;

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที