งาน จัดซื้อ ใน ประเทศไทย 257 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231303
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้า Mini-Mart

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้า Mini mart

 หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • การจัดซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • จัดหาและเปรียบเทียบผู้ขาย รวมทั้งประเมินคุณภาพผู้ขาย
 • บริหารต้นทุนการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย
 • บริหารสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามนโยบาย
 • วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์สินค้าและโปรโมชั่นเพื่อให้ได้ยอดขายตามแผนงาน

Competency ที่ต้องการและจำเป็น :

 • Negotiation
 • Planning and Organizing / Strategic
 • Stock management
 • Accounting Knowledge / Cost and Budgeting management
 • Marketing and Promotion
 • Teamwork

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้าในธุรกิจ Retails
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

 

 

 

PTG Energy Public Company Limited

90 CW Tower, Tower A, 

33rd Floor, Ratchadaphisek Road, 

Huaykwang, Bangkok  10310 

Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 747 

www.ptgenergy.co.th

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  7 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจปิโตรเคมี
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

PTG Energy Public Company Limited
http://www.ptgenergy.co.th/en/

PTG Energy Public Company Limited is a leading of providing high quality ready-made gas under the brand PT. We have been certified by ISO 9001 for the storage and distribution of fuel products (gasoline and diesel) at our Mae Klong Tank Farm. Our Vision is to be the nation’s leading petroleum retail service company. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities for our employees. We are looking for highly qualified professionals, who are energetic, enthusiastic and passionate to join our team in the following position

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที