งาน จัดซื้อ ใน ประเทศไทย 1,283 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-51438
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

รายละเอียดงาน

 • สอบถามราคาสินค้า
 • จัดซื้อ
 • ทำบันทึก PR/PO
 • จัดทำเอกสารภายในบริษัทตามที่หัวหน้างานกำหนด
 • ประสานงานระหว่าง สำนักงาน ,หน้างาน และ ผู้จำหน่าย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • พูดจาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถให้งานโปรแกรม Express หรือมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      บริษัท ภราพัช คอนสตรัคชั่น จำกัด
     14 ซอยรามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์
     เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10220
Tel: 02-521-6056-7


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

PHARAPATCHA CONSTRUCTION CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที