งาน จัดซื้อ ใน ประเทศไทย 1,254 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32522
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ : 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง            
 • อายุไม่เกิน  40  ปี               
 • การศึกษา จบปริญญาตรี             
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เงินกองทุนประกันสังคม    
 • โบนัสประจำปี

เงินเดือน: กรุณาระบุที่ต้องการ    

สถานที่ทำงาน :  ประจำออฟฟิต, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ อื่นๆ           
            

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
 • สถานที่ทำงาน:
  พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้