งาน จัดซื้อ ใน ประเทศไทย 1,275 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: CH-7330
Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดงาน

 • สั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ใช้งานขอซื้อและได้รับการอนุมัติขอซื้อจากเจ้านาย
 • ติดต่อ Vender / ร้านค้า เพื่อขอราคาสินค้า
 • ทำการเปรียบเทียบราคา และจัดทำ Po เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อ
 • หลังจาก Po .ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่ง Po.ให้ Vender / ร้านค้า
 • ติดตามการส่งมอบให้เข้าตามวัน- เวลาที่ผู้ขอซื้อต้องการ
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับจัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อ๊อฟฟิศอยู่ในหมู่บ้านไลฟ์ซิตี้ปาร์คบ่อวิน ชลบุรี

คุณสมบัตรผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป 
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี

ติดต่อ

 • เบอร์อ๊อฟฟิศ : 038-015968 คุณขวัญ
 • เบอร์ส่วนตัว : 085-3607244 คุณขวัญ
 • ID LINE : 0853607244

รายละเอียดงาน:

BURAPA BUILDER CO., LTD. (Head Office)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที