งาน ออกแบบ ใน ประเทศไทย 1,156 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มีนาคม 2562
รหัสงาน: KK-367
Junior Draftsperson / ช่างออกแบบ/เขียนแบบ งานเครื่องกลและงานโครงสร้าง 5 อัตรา

ลักษณะตำแหน่ง  

มีประสบการณ์ในการออกแบบ/เขียนแบบและจัดเตรียมแบบงาน 2D และ 3D ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งรวมถึงการให้ขนาดต่างๆในแบบ 2D และ 3D และสามารถแก้ไขต้นแบบงาน 3D ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บางครั้งแบบที่ได้รับจากลูกค้าจะเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้วจากโปรแกรม Autodesk Inventor ดังนั้นทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมAutodesk Inventor  และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกับงานออกแบบ 3D ให้กับพนักงาน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถสร้างข้อกำหนดแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องและการให้รายละเอียดการให้วัสดุ (BOM)
 • สามารถทำงานกับเจ้าหน้าที่ออกแบบอาวุโสและลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่ชัดเจนของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์จาก
 • จัดทำเอกสารข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ทีมลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในการเขียนแบบ 2D และ 3D (บริษัทมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่ผู้สมัครที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องการสายงานและการอบรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ )
 • สามารถออกแบบหรือแก้ไขแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2D
 • มีความสามารถในการเขียนแบบเครื่องกลและโครงสร้าง
 • สามารถเก็บรักษาแบบตามขั้นตอนของบริษัทและตามความต้องการของลูกค้า

ทักษะและประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส) สาขาเขียนแบบ/ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D&Inventor 3D และ Microsoft Office
 • มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียน ( ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นการพิเศษ )

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิงอายุ 23 - 28 ปีหรือผู้ที่มีสิทธิในการทำงานในประเทศไทย
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • พัฒนาทักษะในการเขียนแบบและะใส่ใจในรายละเอียดงาน
 • มีวินัยและตรงต่อเวลาในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 • รู้สึกผ่อนคลายเวลาทำงาน
 • มีจรรยาบรรณในการทำงาน
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

บทบาท

 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ( 08:30 น. - 17:30 น. )
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ( OT )
 • ทำงานใน บริษัท นานาชาติชั้นนำ
 • สถานที่ทำงานที่ใจกลางเมืองขอนแก่น
 • ทำงานท่ามกลางมืออาชีพ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 •  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน (เงินสนับสนุนในการเข้าฝึกอบรมต่างๆ )
 •  ทำงานในออฟฟิ
 •  ค่าอาหาร
 •  ค่าเดินทาง
 •  ค่าที่พัก
 •  ประกันสุขภาพหมู่
 •  ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 •  การฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในตำแหน่ง
 •  สภาพแวดล้อมการทำงานทีม


เงินเดือน                                  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 ประเภทการจ้างงาน                  งานเต็มเวลา

 ที่อยู่บริษัท                                 171/4 หมู่ 14 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น


รายละเอียดงาน:

China SEA Design and Development Limited
เกี่ยวกับบริษัท บริษัท China SEA Design เป็นบริษัทสนับสนุนงานออกแบบด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ขุดเหมืองแร่ระหว่างประเทศ บริษัทมีสัญญาต่อเนื่องระยะยาวสามารถรับรองความมั่นคงในการทำร่วมงานให้พนักงานทุกคน ซึ่งที่ทำการบริษัทตั้งอยู่ในสำนักงานใจกลางเมืองขอนแก่น ภารกิจทางธุรกิจของบริษัท China SEA Design คือการคำนึงถึงคุณภาพงานออกแบบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะได้รับงานและการบริการที่ดีจากเรา นอกจากนี้พนักงานยังมีโอกาสเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ฝึกอบรมกับลูกค้า

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที