งาน ออกแบบ ใน ประเทศไทย 1,507 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 มกราคม 2562
รหัสงาน: PT-1185
Mechanical Design / Drawing Technician/ช่างออกแบบ / เขียนแบบ งานเครื่องกล

จำนวน      1 อัตรา

คุณสมบัติ

-          วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ออกแบบเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Solid Work 2D/3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ

-          มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-          มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

-          มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต

-          อายุ 21-35 ปี

-          ประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

-          เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามโครงสร้างของบริษัท

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ธัญบุรี, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง