งาน Production ใน ประเทศไทย 229 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: PT-4127
Production Manager - Refrigeration (Navanakorn - PAPRDTH)

Main Responsibility

 • Manage and control production activities to achieve timely production plan
 • Coordinate the preparation of equipment, manpower availability prior to production
 • Control production investment and expense
 • Control inventory and spare parts stock
 • Productivity and quality improvement
 • Maintain quality system and standard
 • Review documents related to production plans
 • Maximize the efficiency of production line
 • Promote and ensure the safety system are properly implemented
 • Summarize the number of defective and effective products

 

Qualification:

 • Bachelor degree in Production Engineering, Industrial Engineering, or any related fields
 • At least 10 years of experience in manufacturing company, and 5 years in managerial level
 • Good knowledge of refrigeration and air conditioner
 • Knowledge of ISO9000, 14000, 18001
 • Strong leadership skill with analytic and problem solving
 • Good in people and work well under pressure

 

*** Please apply through this website or email ***

 Thailand Recruitment Center
Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.
8th Fl., Q. House Ploenjit Building, Pathumwan, Bangkok
Tel: 02-649-0888 ext 768 Fax: 02-651-5599
Website:www.panasonic.com/th
Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer


รายละเอียดงาน:

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
https://www.panasonic.com/th/
Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. as Panasonic Thailand Country Headquarter provides common platform services for 20 Panasonic companies in Thailand in both sales and manufacturing line of business for almost 50 years. The global brand "Panasonic" indicates that we are one of the world largest manufacturers and distributors of Electrical & IT products driving the world. Now we are opening career opportunities in many challenging areas and eagerly awaiting any qualified and energetic candidates who have strong intention to join and share experience in the electronic industry. Our professional teams as below companies wait for you to be our part. Company's profile: www.panasonic.com/th/ Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที