งาน Production ใน ประเทศไทย 169 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-246921
Production Manager (ปฏิบัติงานที่ตึก MS Siam Tower พระราม 3)

ลักษณะงาน


- ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการทำงานของฝ่าย Production ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

- สร้างสรรค์และวางแผนจัดทำ content ตามแนวทางของบริษัทฯ เช่น การทำรายการออนไลน์ ถ่ายภาพสินค้า Clip VDO และงาน

Event ต่างๆ ฯลฯ


คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 30 –35 ปี

- การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Production การทำรายการออนไลน์ หรือการตลาด ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร หรือ Marketing/ Marketing Communication

- มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานได้ดี

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Legacy Corp Co., Ltd.
ตำนานบทใหม่ของธุรกิจ เครือข่าย   ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิต และธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง   เรามีความตั้งใจที่จะสร้างอีกหนึ่งมิติของ ธุ รกิจเครือข่ายให้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคง NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY. START A BUSINESS TO BUILD A LEGACY. Vision เลกาซี่คือตำนานบทใหม่ของธุรกิจเครือข่าย เรามองว่า “นักธุรกิจเครือข่าย”เป็นเจ้าของเครือข่ายอย่างแท้จริง Mission เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณที่เข้มแข็ง และส่งมอบ สินค้า-บริการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต Commitment เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เราพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะสนับสนุนส่งเสริม

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที