งาน ขนส่ง ใน ประเทศไทย 1,026 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: SAR-1066
ผู้จัดการส่วนวางแผนและจัดระบบขนส่ง / Oil Logistics Planning Manager

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.หนองแค จ.สระบุรี(ประจำ), อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี(เป็นครั้งคราว)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน :

 • วิเคราะห์ข้อมูล และ การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์
 • บริหารจัดการ ต้นทุนโลจิสติกส์ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม (Route Optimization)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • วางระบบ หรือออกแบบระบบ ในการบริหารจัดการข้อมูล ด้าน Logistics
 • บริหารจัดการ ต้นทุนโลจิสติกส์ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม (Route Optimization)
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
 • วางแผน การจัดทำงบประมาณประจำปี
 • การสร้างทีมงาน  และเพิ่มความรู้และทักษะ รวมทั้งประสานและร่วมมือกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ Logistics ,โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • อายุ 32-45 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท Logistics / Data Science / MBA  หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 8 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

 

 

PTG Energy Public Company Limited 

90 CW Tower, Tower A,

33rd Floor, Ratchadaphisek Road,

Huaykwang, Bangkok  10310

Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 747

 www.ptgenergy.co.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

PTG Energy Public Company Limited
http://www.ptgenergy.co.th/en/

PTG Energy Public Company Limited is a leading of providing high quality ready-made gas under the brand PT. We have been certified by ISO 9001 for the storage and distribution of fuel products (gasoline and diesel) at our Mae Klong Tank Farm. Our Vision is to be the nation’s leading petroleum retail service company. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities for our employees. We are looking for highly qualified professionals, who are energetic, enthusiastic and passionate to join our team in the following position

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที