งาน ขนส่ง ใน ประเทศไทย 1,042 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 มกราคม 2562
รหัสงาน: CR-267
Transportation Manager/ผู้จัดการแผนกการขนส่งเชียงราย

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำแผนการใช้รถ แผนกำลังพล แผน Fixed Asset แผนงบประมาณ และแผนงานของแต่ละ Project
  • ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน PM แผนล้าง แผนการใช้อะไหล่
  • แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ:

  • มีประสบการณ์ในงานการบริหารจัดรถเพื่อการขนส่ง
  • ปริญญาตรีโลจิสติคส์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้นำที่ดีและมีทัศคติที่ยืดหยุ่นต่อการทำงาน

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต

Chaipattana Transportation Chiangmai Co., Ltd.
Claim you company