งาน ขนส่ง ใน ประเทศไทย 696 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-182601
Supply Chain Category Officer/เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสินค้า

Supply Chain Category Officer เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสินค้า (ฝ่าย Supply Chain)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ;

 • ติดต่อประสานงานกับทีมจัดซื้อ และvendor เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้อมูลต่างๆที่ไม่ถูกต้อง
 • ทำแผนและดำเนินการ Build Stock สำหรับ Promotion and Holiday Events
 • ทำงานร่วมกับ vendor เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแต่ละวัน
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อสื่อสารกับ vendors เพื่อปรับเปลี่ยนรอบการจัดส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
 • ติดตาม vendor เรื่องการส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
 • ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
 • ติดตามความคืบหน้าโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา
 • หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย และการประสานงานเพื่อการเบิกจ่ายเงินให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ ;

 • อายุ 22 - 24 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการทั่วไป / การจัดการสารสนเทศ / Supply Chain & Logistics / บริหารธุรกิจ
 • มี Service Mind
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดีมีความเชี่ยวชาญ Microsoft Office (Excel) ในระดับดีมาก

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

PTG Energy Public Company Limited
http://www.ptgenergy.co.th/en/

PTG Energy Public Company Limited is a leading of providing high quality ready-made gas under the brand PT. We have been certified by ISO 9001 for the storage and distribution of fuel products (gasoline and diesel) at our Mae Klong Tank Farm. Our Vision is to be the nation’s leading petroleum retail service company. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities for our employees. We are looking for highly qualified professionals, who are energetic, enthusiastic and passionate to join our team in the following position

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที