งาน ใน ประเทศไทย 8,000 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219844
SENIOR HRBP

Responsibilities

 •   HR Consultation on End-to-End HR Management
 •   HR Analytics and solutions
 •   Complex people issues and investigation handling
 •   Up-to-date labor law knowledge
 •   Performance management guidance
 •   Coaching to line management
 •   Training need analysis for the business
 •   Career Development for responsible business unit/function unit
 •   Workforce planning, people cost and succession plan
 •   Organization Structure
 •   Employee movement and report
 •   Employee engagement and communication
 •   HR policies and programs deployment

 

Job Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources or related field
 • 4-7 years work experience in Human Resources with strong background in Business Partner role 
 • Ability to work and communicate with all kinds of people
 • Excellent in presentation and possess interpersonal skills
 • Good personality, mature, proactive, high responsible, adaptable
 • Good command of English

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Asset World Corp Public Company Limited
https://www.assetworldcorp-th.com

Asset World Corporation Group - Asset World Corporation Group -  A community of companies with a commitment to the building and nurturing of a responsible society that goes beyond the norm in property development focusing on the essence of humanity and environmental considerations. Asset World Corporation Group is a member of TCC Group, one of Thailand prominent conglomerates. Our core business is to develop and to invest in wide range of real estate projects covering residential, hospitality, retails, property management in Thailand and worldwide. As one of the leading property developers in Thailand, we determine to deliver and the best services and products for both Thais and international communities. Find out more about Asset World Corporation Group business ->  www.assetworld.co.th

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที