งาน ใน ประเทศไทย 8,000 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219828
Internship / นักศึกษาฝึกงาน – แผนกบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เบี้ยเลี้ยง วันละ 300 – 400 บาท

 

 

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

7/3 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บีชั้น 15 ห้อง 1503

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

คุณสมเกียรติ หิรัญปัณฑาพร

099-702-1000


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  นักศึกษาฝึกงาน
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางกอกน้อย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

NYC Management Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที