งาน ใน ราษฎร์บูรณะ 26 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147113
Enterprise Risk Management and Data Analytics (Head Office Ratburana)

Job Descriptions

 • Analyse and formulate business problems into practical analytics solutions
 • Manage to have all necessary data available timely
 • Design model validation and model maintenance based on Analytics Modeling Process Framework
 • Develop analytics models and solutions by using predictive analytics, statistics, optimization, machine learning, optimal sampling, experimental design and/or other techniques
 • Research on new cutting-edge technology & techniques in Deep Machine Learning, Artificial Intelligence, Re-inforcement Learning or related technical fields
 • Work closely with business teams and IT solution architecture team to ensure delivering practical analytics solutions on time
 • Deliver clear and actionable recommendations to all stakeholder

Qualifications

 • Master Degree or Above in quantitative fields such as Data Science/Analytics, AI, Engineering, Operations Research, Computer Science/Engineering, Statistics, Mathematics, or related fields.
 • Experienced in Analytics Model coding using Python / R / SQL / Scala / Java / C# / C++
 • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (Machine Learning, Statistics, Optimization, etc.)
 • Demonstrate a keen interest in working with big data platform
 • Positive attitude and Team-working mindset
 • Understanding in banking/financial business would be advantage
 • Both experienced and new graduate candidate will be considered

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
https://kasikornbank.com/th/personal
 Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที