งาน ใน ราษฎร์บูรณะ 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178206
Webmaster/Web Admin (On-site at Ratburana)

THE ROLE:

 • ทำเนื้อหาเว็บไซต์และอัพเดตข้อมูลลงเว็บไซต์บริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล Web site และ Application ของบริษัทให้ทันสมัย และ พร้อมใช้งานเสมอ
 • ตอบคำถามและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

IDEAL CANDIDATE:

 • ประสบการณ์ทำงานด้านดูแลเว็บไซต์ 1-3 ปี
 • เข้าใจ Timeline ในการ Delivered เว็บไซต์
 • สามารถใช้งาน Google ในการเสริชหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้
 • มีความเข้าใจในระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • สามารถอัพโหลดงานผ่านระบบ CMS หรือ FTP ได้
 • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต เช่น IP Address, Web Server, Browser, CMS ฯลฯ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

IC Web Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที