งาน ใน ป้อมปราบศัตรูพ่าย 14 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178334
Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงบัญชี (มาตรฐานบัญชี) และข้อกำหนดของสรรพากร
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี
 • จัดเตรียมรายงานประกอบงบการเงิน และรายงานอื่นๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทางบัญชีอย่างน้อย 10 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจส่งออก หรือพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี

Saraburi Sugar Co., Ltd.
794 Thai Ruam Toon Building,
Krungkaserm Road, Watsommanut,
Pomprabsattrupai, Bangkok 10100 

0-2282-2022, 0-2129-5600 ต่อ 601-602   

website :www.TRRsugar.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้บริหารระดับสูง
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Saraburi Sugar Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED!!! The Thai Roong Ruang Group began to set up sugar factories after the end of World War II when there was a shortage of sugar in Thailand. The Government at that time tackled the problem by encouraging private entrepreneurs to set up sugar factories. But they faced the problem of very expensive equipment and parts which had to be imported from abroad. Mr. Suree Asdathorn, the founder of Thai Roong Ruang Group, joined hands with some associates to set up the first sugar factory -- Ruamkamlarp Sugar Factory -- on 7 May 1946 with a registered capital of 450,000 baht. Using his lathing skill, he conducted experiments and invented various parts by himself without the need to order them from abroad. However, it was the belief of the management that the production of sugar from cane crushing should give better results than the production of sugar from brown sugar and syrup. They used their experience in operating sugar factories to conduct experiments, and endeavored to invent, modify and make improvements to machinery and equipment for sugar production to achieve higher production efficiency. Most of the equipment and parts 2 are produced locally, and only those which cannot be made locally are imported.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที