งาน ใน ภาษีเจริญ 19 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181274
Admin Process Improvement

Job Description :

 • จัดทำสรุปรายงานเกี่ยวกับ Compromise Program  ให้หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการบริหารทีม&บริหารตัวเลขในจัดเก็บ  
 • ตรวจสอบและควบคุมกลุ่มบัญชีที่ชำระเสร็จสิ้น ตามเงื่อนไข compromise ให้เป็นไปตามขั้นตอน   และดำเนินการรายงานข้อมูล  NCB ให้อยู่ในสถานะ ปิดจบ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เป็นศูนย์ประสานงานการส่งข้อมูลลูกค้าร้องเรียน(BLK Z)และติดตามผลการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน NCB(CIS),CACQ โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายการจัดการของธนาคาร
 • พัฒนา ในระบบงานสนับสนุน Admin support  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน  และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
 • ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการจัดทำ Compromise  ของ หน่วยงาน พัฒนาสินทรัพย์/ (In House and Outsourcing Agencies (OA) ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ของธนาคาร

Job Requirement :

 • ความรู้และเข้าใจในเรื่องการทำ   Develop and Improvement process
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • Microsoft excel – สามารถใช้ Macro และเขียน VB Script ได้
  • Microsoft access – สามารถ Link Query และ Import/Export data set ได้
 • มีความรู้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ Collection  Back up   
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

Office Location : UOB Phetkasem (MRT Phasicharoen)

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  ภาษีเจริญ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
https://www.uob.co.th/
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที