กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144469
Sales Representative (CLMV)/เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (CLMV)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบยอดขายและการวางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ CLMV
 • ควบคุม ตรวจสอบความคืบหน้าของการนำเสนอราคาหรืองานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเน้นผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลัก
 • รับผิดชอบในการเข้าประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานโครงการต่าง ๆ ที่ดูแลควบคุมอยู่
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม (Key Account) และขยายฐานลูกค้าใหม่ กลุ่มลูกค้า CLMV
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผลของงานที่ดูแลและควบคุมให้ผู้บริหารทราบ

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการจัดการทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Business Level) 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านงานเฟอร์นิเจอร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้ Computer Skill : Ms Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ (Drawing) ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานได้

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต

Practika Co., Ltd.
เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับธุรกิจในระบบ Industrial Customized Furniture ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลจากการนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดความต้องการการนวัตกรรมทางด้านผู้ร่วมงาน / ระบบการทำงาน และเรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถมาร่วมนวัตกรรมทางด้านการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างสรรค์สังคมของเรา Practika is a Thai Family-owned furniture manufacturer. Based in Thailand, We are a hub of Industrial Customized Furniture & specialized in Project. Founded in 1986, Practika is managed by 2 professional architects with 40 years’ experience. With 600 employees & world-class facilities, we devote to collaborate with you to customized furniture to your needs.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที