กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180368
Project Manager

Responsibilities

 • Identify the details of clients requirements and prepare details project plan
 • Work closely with clients to ensure proper translation of business requirements to IT Solution requirements.
 • Manage project tasks, sub-tasks and ensure timeline of each task be completed according to committed due date.
 • Develop and deliver progress reports, proposals, requirements documentation and presentation
 • Ensure the project is handover to respective department smoothly
 • Manage project by monitoring progress relative to timelines and budgets
 • Works closely with regional team

Qualifications

 • Bachelor/Master in IT Engineering, Information Technology, MIS or related fields
 • Minimum 5 years of experience in Project Management or Minimum5 years of experience in System Analyst.
 • Good interpersonal and Analytical, Leader skill
 • Knowledge in System Development life cycle and software implement
 • Excellent presentation, communication and coordination skills.
 • Good command in English

รายละเอียดงาน:

CDS Solution Corp., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที