งาน ใน สายไหม 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228739
Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามเวลาที่กำหนด

2. หา Supplier  เจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุด

3. นำข้อมูลสินค้า พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านราคา คุณภาพ/คุณสมบัติ เสนอผู้บริหาร

4. จัดทำใบสั่งซื้อ ตามใบขอซื้อ/ใบเสนอราคา

5. ควบคุมดูแล สั่งซื้อสินค้า เพื่อให้มีสินค้าคงคลังเพียงพอต่อการจำหน่าย

6. สรุปรายการสั่งซื้อเพื่อแจ้งให้ฝ่ายคลังสินค้า รับทราบสินค้าเข้า

8. จัดทำบัญชีรายชื่อ Supplier 

9. แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และประสานงานกับภายในองค์กร

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

***หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อในธุรกิจก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  สายไหม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต

ZILLION INNOVATION CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที