งาน ใน สะพานสูง 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147865
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล(MIS Officer) /เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล(MIS Officer)
 • เพศ    ชาย/หญิง 
 •  อายุ  25 ปี ขึ้นไป
 •  การศึกษา ปริญญาตรี-ขึ้นไป  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 •  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5  ขึ้นไป
 • ความสามารถ:  พูด/ อ่าน/ เขียน  ภาษาอังกฤษพอใช้ 
 •  ใช้โปรแกรม  Microsoft Office  (Word  Excel  Power Point) ระดับดี  ,  Access, SQL ได้
 •  มีประสบการณ์ด้าน MIS อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป   มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เวลาปฏิบัติงาน 8.30 น. - 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • อัตราเงินเดือน :  15,000 - 25,000 บาท(ตามประสบการณ์)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  บจก. โพรเกรส พลัส  (สถานที่เก็บรักษาเอกสารรามคำแหง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

PROGRESS PLUS CO., LTD.
 1.ให้บริการงาน Document Logistics and Warehouse  2.ให้บริการงาน Order Management  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้น 100%

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที