งาน ใน ปทุมวัน 1,070 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148332
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ- Senior Officer

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ/ การบัญชี/ นิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
  • มีลักษณะเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร   
  • มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจและกำกับดูแล1-5 ปี
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและกำกับดูแล
  • มีความรู้ความเข้าใจ และศึกษาเกี่ยวกับระเบียบของสำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบและกำกับดูแลจากบริษัทหลักทรัพย์

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

Human Resources Department

Globlex Securities and Globlex Group
Address : 87/2 CRC Tower, All Seasons Place
12th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : 02-672-5999 Ext:2533, Fax : 02-655-8174

Website : www.globlex.co.th

รายละเอียดงาน:

Globlex Securities and Globlex Group
URGENTLY REQUIRED for Globlex Group !!! Globlex Securities and Globlex Group offer fully integrated one stop investment service in Gold with competitive pricing and secure payment options, delivery and pick-ups. We also provide a comprehensive range of financial services, through its wholly owned subsidiaries, in the areas of Securities and Derivatives Trading, Brokering, Research, Underwriting and Investment Banking which is managed by our experience and professional team. Now we are expanding our business and we are looking for highly competent with motivated, dynamic and experienced individuals to drive ahead for the bright future with us in the following position:
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที