งาน ใน พญาไท 362 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148243
Assistant Company Secretary

Job Purpose

         ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

 

Responsibilities

 • ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวของบริษัท
 • จัดการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และคอยดูแลกิจกรรม บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 • ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Record) รวมถึงการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติตามประกาศของ ตลท. และ กลต.ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่บริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

 

Qualification

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย 
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย หรือปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน หรือกฎระเบียบของ ตลท. และ กลต. หรือการกำกับกิจการที่ดีอย่างน้อย 12 ปี

 

Location

 • สำนักงานใหญ่ Pearl Bangkok

 

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ : ตึก Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์ โทรศัพท์ : 065-5173289 โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career  

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Pruksa Real Estate Public Company Limited
https://www.pruksa.com
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที