งาน ใน ดุสิต 34 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147262
Channel Activation Executive /Trade Marketing

ลักษณะงาน : -

  • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ : -

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีทักษะในการใช้ MS Office และโปรแกรม Nielsen ได้ดี
  • มีประสบการณ์การด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย (POS), ของ Premium ในห้าง Modern Trade ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถออกตลาดทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน) 1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-6696999 โทรสาร 02-2413545

Website : www.scotch.co.th


รายละเอียดงาน:

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
http://scotch.co.th/en/index
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที