งาน ใน ดุสิต 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228681
Sales Operation Supervisor- Small Format

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการบริหารทีมงาน Merchandiser (จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน) ช่องทาง Small Format
 • วางแผนการด้านกำลังคนทั้งปริมาณและการหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามแผนงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามตรวจสอบและผลักดันให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง
 • มองหาโอกาสและแก้ปัญหา จากการปฏิบัติการ เพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ตั้งเป้าการขายและสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและนำเสนอ
 • ประสานงานกับ 3rd Party ในด้านกำลังคนและอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา  อายุตั้งแต่ 32 ปีขึ้นไป  
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน Merchandiser (จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน) ด้านการขายหรือด้านปฏิบัติการสาขาช่องทาง Small Format , Convenience Store ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel , Power Point
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี  ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ 

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน) 1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-6696999 โทรสาร 02-2413545

Website : www.scotch.co.th


รายละเอียดงาน:

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
http://scotch.co.th/en/index
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที