งาน ใน ราชเทวี 102 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229930
Programmer (RPA Developer)

Responsibility

 • Install software remotely or at customer sites.
 • Testing network communication between server, client PCs, and ACDs
 • Troubleshooting and resolving any problems encountered.
 • Perform training for customers.
 • Provide on-site and remote support for hardware and operating system problems. IT Skills

Qualification

 • Bachelor degree in Computer Science / IT Engineering / Computer Engineering
 • Experienced Java development or code level interaction allowing collaboration with development
 • Knowledge of in SQL and other database languages and tools.
 • Experienced working with UNIX/Linux systems is preferred for this position.
 • Experienced with importing and exporting data, scripting and Apache.
 • Experienced in developing easy to use APIs in C/C++, Java, JBOSS and other languages is a plus Personal Skill
 • Organizational skills – able to prioritize job tasks • Well-developed interpersonal skills
 • Communication skills – able to communicate any matter to the customer in a positive proper way
 • Team working skills
 • Ability to work under pressure and able to work over time Extra

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sino S-Tech Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที