งาน ใน ราชเทวี 135 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-179099
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี/ธุรการทั่วไป

Responsibilities :

  • จัดทำภาษีซื้อและภาษีขาย
  • ยื่นภาษีต่างๆ
  • เขียนใบสำคัญจ่าย,ขาย,ซื้อ และอื่นๆ
  • วางบิล,จ่ายเช็ค
  • ทำงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน

Sakorn Minerals Co., Ltd.
Sakorn Minerals Co., Ltd. was established in 1985 as a leading exporter, retailer and importer of heavy minerals to process to world-standard grade and export to the worldwide market.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที