กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-174044
Senior Sales Engineer / 1 position

Qualification

 • Minimum 3 years relevant work experience in engineering project sales or engineering consultant
 • Direct experience in project sales engineer or engineering consultant role relating to air ventilation, air conditioning or other HVAC fields or other industrial , electrical equipment would be advantageous
 • Minimum Bachelor Degree in Electrical,  Mechanical Engineering, Industrial Engineering or similar with GPA 2.60 or higher
 • Good communication, problem solving skills and leadership potential
 • Basic English language skills 
 • Own car transportation

Job Description

 • Responding customer requirements and presenting appropriately both an technical and commercial benefit to make a sales.
 • Developing and Maintaining customer relationships.
 • Negotiating the terms of an agreement and closing sales .making accurate, rapid cost calculations, and providing customers with quotations.
 • Gathering market and customer information.
 • Recording sales and order information and sending copies to the sales office.
 • Reviewing your own sales performance, aiming to meet or exceed targets  
 • Sales support team available to provide admin support as required
 • Relevant training will be given if no direct background experience in our business

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ

Thai Engineering and Business Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที