งาน ใน บางบอน 26 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229226
Accounting Officer - Temporary (พนักงานสัญญาจ้าง 6 เดือน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีขาย รายงานภาษีขาย และจัดทำ ภพ.30 ให้มีข้อความตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • จัดทำรายละเอียดคงเหลือของบัญชีที่รับผิดชอบ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ผ่านงานด้านบัญชีทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี, พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น MS word, Excel, Power Point)
 • ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
 • ความรู้โปรแกรม SAP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

Please send your complete resume in English, stating expected salary and one recent photo to:

The Red Bull Beverage Co., Ltd.

288 Ekachai Road Bangbon Bangkok 10150

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบอน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

The Red Bull Beverage Co., Ltd.
https://www.tcp.com/en/home.php
TCP Group  is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services. The Way We Work OUR PRODUCTS & SERVICES  are innovative and of world class quality. OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market.  OUR PEOPLE   think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance. OUR ORGANISATION respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.    
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที