งาน ใน ทวีวัฒนา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178643
Creative/Creative

หน้าที่หลัก

 

1. ออกแบบสร้างสรรค์สื่อการตลาดและวางแผน Concept ของสื่อทางการตลาดทั้งหมด

2. จำนวนสื่อที่ออกมาแต่ละเดือนครบตามจำนวนที่กำหนด

3. ออกแบบ Concept ของ Content ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสื่อทางการตลาด

4. จัดทำรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ น่าสนใจ สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

5. มีการนำเสนอผลงานรายเดือนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

6. สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ออกนำเสนอสู่ตลาด

 

คุณสมบัติ

 

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,โท สาขาวิชา/คณะ : การตลาด,เทคโนโลยีสารสนเทศน์,นิเทศศาสตร์

- มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานออกมาได้ตรงใจผู้บริโภค

- มีทักษะ Excel PPT

- มีความสามารถด้านการคิด / บุคลิกภาพ มีความมั่นใจในตัวเอง

- มีความเป็นผู้นำ เป็นมิตร

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจความงาม
 • สถานที่ทำงาน:
  ทวีวัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Smile Republic Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที