กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228925
Management Trainee 2020

MANAGEMENT TRAINEE FUNCTIONS (3) 
Please indicate in your submission of the function you are interested in. 
ผู้สมัคร โปรดแจ้ง. ตำแหน่งที่สมัคร. ในช่องสมัครงาน ของ JOBSDB พร้อม RESUME 

1) Finance บัญชี  -จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

 • ตรวจสอบเอกสารการขาย ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายบริษัท (payable/receivable)
 • จัดทำใบวางบิล ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หริอ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2)  Operation - Account Executive  - ดูแลลูกค้า กทม - ตจว 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย*
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการขาย พบเจอลูกค้า พูดคุย ติดตามงาน 
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ขับรถไปต่างจังหวัดได้ (บริษัทมีรถและออกค่าเดินทางให้)


3) Digital Marketing -  ดูแล ตลาด ออนไลน์ สร้าง content

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย 
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี สร้างcontent online มีประสบการณ์ด้าน digital marketing เท่านั้น 
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินโบนัสประจำปี
 • วันลาพักร้อน วันหยุดตามปฎิทินบริษัท

 

 ผู้สมัคร โปรดแจ้ง. ตำแหน่งที่สมัคร. ในช่องสมัครงาน ของ JOBSDB พร้อม RESUME 
1) Accounting / finance
2) Account Executive ดูแลลูกค้า กทม ตจว
3) Digital Maketing - Create Online Content and web monitoring 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Gibson Biotech
Gibson Biotech is a SEA-based integrated market management provider specializing in agro-industrial and healthcare. For over 35 years, we’ve partnered with world-leading companies to bring essential environmental treatment products and life science offerings to the Southeast Asian market.   Our comprehensive commercial and logistics solutions enable our partners to access market opportunities in SEA and help deliver the best possible care to those in need. Offering both commercial and logistics solutions, Gibson Biotech has operations in Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Cambodia, Laos, Myanmar, and the Philippines. In alignment with our mission to bring the highest quality healthcare solutions to SEA. ​ To our principals, we are an open door to dynamic SEA markets, a trusted partner and local experts. To our retail partners, we are a dependable and committed supplier of the products people love from the brands they trust. And for the millions of people whose lives we touch every day, we represent choice, quality, style, convenience and value.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที