กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178610
Factory Manager

Job descriptions:

  • รับผิดชอบการบริหารงานผลิตทั้งหมดของโรงงานตามแผนงานขายของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของบริษัท โดยควบคุมให้บรรลุแผนการผลิต
  • บริหารจัดการวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถดำเนินไปตามเป้าหมาย รวมถึงควบคุมกระบวนการผลิต ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยคงคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานของบริษัท
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์แก่ฝ่ายขาย และ/หรือ ลูกค้า รวมถึงการประเมินราคาต้นทุน เพื่อผลิตสินค้าทันเวลา รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามความจำเป็น
  • สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริหารจัดการโรงงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร

Qualifications:

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการผลิต หรือ อุตสาหการ  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 7 - 10 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งบริหารสายงานผลิต แบบ mass production จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ LEAN / Kaizen / 5ส. หรือ ระบบบริหารคุณภาพการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีปานกลาง และมีความเป็นผู้นำสูง
  • สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สถานที่ทำงาน : หนองแขม กรุงเทพฯ

วัน/เวลา ปฏิบัติงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 – 17.00 


รายละเอียดงาน:

The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที