กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-175794
๋Junior C# & .net Developer/โปรแกรมเมอร์ ดอทเน็ต

Job Description for Junior C#. .Net Developer 

 • สามารถเขียนภาษาเหล่านี้ได้ C#.NET, ASP.NET MVC Framework, .Net Core, Javascript, CSS, AJAX
 • เน้นเรื่อง  OOPS concepts, JQuery, Web API, Entity Framework, หลักๆ

Qualification

 • Experience in C#.NET, ASP.NET MVC Framework, .Net Core, Javascript, CSS, AJAX
 • Experience in SQL Database.
 • Strong knowledge of software implementation best practices
 • Strong experience designing and working with scalable architectures
 • Do unit testing before passing to QA
 • Ability to quickly learn new concepts and software is necessary
 • Follow the design as per SDS and create the database objects according to SDS
 • Knowledge in Agile process
 • Clear Communication

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

JABJAI CORPORATION CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที