งาน ใน บางขุนเทียน 42 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148202
Sale Executive/เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (เหล็กรูปพรรณ)
 • บริหารยอดขาย (เหล็กรูปพรรณ) ในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Millcon Steel Public Company Limited
กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)หรือ มิลล์คอน ( MILLCON) เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย ซึ่งบริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตลาดทั่วประเทศ ดังนี้ สถานที่ทำงาน : อาคารธนิยะ สีลม

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที