งาน ใน พระนคร 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180394
Foreign Language Teaching Editor - English Class Textbook

Job Description

 • Rewrite and edit draft to improve readability and supervise staff members who do this work.
 • Read copy or proof to identify and correct errors in layout, spelling, punctuation, and syntax.
 • Manage print space for text, photos, and illustrations.
 • Review and approve proofs submitted by graphic designer before handing in to publication.
 • Communicate with management and editorial staff members for overall workflow.

Qualification

 • Male/female/others: 28 – 40 years of age.
 • Native English speaker or non-native English speaker who use English as a second language.
 • Fluent in speaking/reading/writing in English.
 • A bachelor’s degree in Education or Liberal Arts majoring in English language or Literature is desirable.
 • Experience in teaching, academic and/or publishing field is preferred.
 • Good computer skills (Microsoft Office and the Internet)
 • Detail oriented
 • Passionate in working with text works
 • Be able to work full time (40 hours/week)

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที