งาน ใน หลักสี่ 50 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229371
Administrator ประจำโครงการ (TOT แจ้งวัฒนะ)

Administrator ประจำโครงการ (TOT แจ้งวัฒนะ) 

 •   จัดทำเอกสาร Report รายเดือน 
 •   จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งให้กับลูกค้า 
 •   ประสานงานกับทีมงานและลูกค้า 
 •   ติดต่อประสานงานกับ Supplier 
 •   อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ 

 •  เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ22-30 ปี
 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร/IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
 •  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับพอใช้
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Advanced Information Technology Public Company Limited
Advanced Information Technology Public Company Limited   The Professional ICT Solutions Provider   We are mainly aware of the customer’s achievement. We treat our customers as the business partners and we work with the understanding in the customer’s demand. This is our philosophy in working. Our duties are to select the goods and services which are mostly suitable in responding to the customer’s demand of work. That is the reason why we are always reliable by our customers.   “WE ARE NOW CISCO GOLD CERTIFIED PARTNER”
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที