งาน ใน หลักสี่ 70 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181452
Marketing Director / Marketing Manager /(Digital Marketing ,Branding , CRM , Event , Art & Creative)

Marketing Director

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปีของบริษัทฯ ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว
 • วางแผนการจัดกิจกรรมการขายและการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆของบริษัทฯ
 • กำหนดเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลด้านยอดขาย
 • มีการจัดทำการวิจัยทางด้านการตลาด
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ดูแล กำกับ พัฒนาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สื่อสารทางการตลาดทุกช่องทาง
 • บริหารงบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
 • ดูแลบริหารจัดการ และพัฒนา งานด้านการตลาดทั้งระบบของบริษัทฯ
 • บริหารทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดต่อเจรจาส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ประสานงานและถ่ายทอดแนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
 • การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย และการตลาด

 

 ผู้จัดการ Digital Marketing    หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานตามแผนการตลาดแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการสำรวจตลาด กำหนดราคา และจัดโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อพัฒนาแผนการตลาดในอนาคต 
 •  บริหารจัดการ Website, Online Media, GHM Library
 

 ผู้จัดการ Branding

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของบริษัท และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
 • ควบคุมดูแลทีมงานสื่อสารให้ออกแบบและผลิตงานคุณภาพ ตามกลยุทธ์แบรนด์และ Theme งานกิจกรรมต่างๆ
 • ร่วมกับแผนกออกแบบ วางแนวทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และงานโฆษณาต่างๆ เช่น Catalog, Brochure, Signage, Advertisement, Showroom Graphic

 

ผู้จัดการ CRM

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนรายละเอียดงาน CRM ในส่วนต่างๆ เช่น ลูกค้าหน้าร้าน Customer Service , Member card เป็นต้น
 • บริหารข้อมูลลูกค้า รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมข้อแนะนำในการปรับปรุง
 • จัดทำรายงานต่างๆ เสนอต่อผู้บริหาร

 

ผู้จัดการ Event

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • กำหนด Theme ของกิจกรรม และ โปรโมชั่น รวมทั้งควบคุม ประสานงานกับทุกส่วนงาน ให้รับทราบโปรโมชั่นและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

 

ผู้จัดการ Art & Creative

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบภาพรวม ในการออกแบบ คิด สร้างสรรค์ กำหนด Theme และ Concept งาน Graphic , Display , Boot , Exhibition ต่างๆ ตามกลยุทธ์ขององค์กร  ทั้งในส่วนของโชว์รูม และ งาน Event ต่างๆ
 • สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที่เข้ากับ CI ของบริษัทฯ
 • สามารถถ่ายทอดแนวคิดกับทีมงาน และ แผนกอื่นได้

 

คุณสมบัติโดยรวม

 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
 • ผ่านการทำงานกับธุรกิจขายปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


รายละเอียดงาน:

Grand Homemart Co., Ltd.
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านวัสดุตกแต่งบ้าน ดีไซน์ใหม่ๆ จากทุกมุมโลก และผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ พร้อมบริการครบวงจร โดยมีโชว์รูมอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น รัตนาธิเบศร์ , งามวงศ์วาน, รามอินทรา, ศรีนครินทร์, บางนา(กม.10) และ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพร้อมจะเติบโตกับบริษัท ดังนี้ เว็บไซต์ www.grandhomemart.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที