งาน ใน บางเขน 43 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227566
Sales Engineer Officer

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายและงานการตลาด หรือขายงานโครงการ (Project) ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม Network Solutions, Network Security, IT Solutions จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลและการเจรจาที่ดี เข้าใจงานขาย ขยันติดต่อลูกค้า มีบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือ
 • มีทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์และความมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในด้านการเขียนและการพูด
 • มีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการขายและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจ
 • และสามารถเดินทางสะดวกในการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและประสานการขาย เข้าพบลูกค้าตามรายชื่อซึ่งทางบริษัท ฯ ได้จัดหาไว้ให้ เพื่อเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้าและบริการ ของทางบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • วางแผนกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่และกำหนดแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า
 • ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อจัดทำแผนการขายประจำปี
 • รับผิดชอบดูแลรักษายอดขายสินค้าและบริการ ให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายประจำปี เพื่อพิ่มพื้นที่ขายและส่วนแบ่งตลาด
 • ทำการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับทีมงาน รวมถึงจัดทำรายงานการทำงานและการประสานงานขาย แสดงความคืบหน้าในการติดต่อเข้าพบลูกค้า ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละวันให้ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา การนำเสนอสินค้า การติดตามงานขาย เอกสารข้อตกลง และรวมถึงเอกสารเสนองานโครงการเมื่อมีจัดซื้ออหรือประมูล
 • ทำรายงานการติดต่อและจัดเก็บประวัติฐานข้อมูลลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา
 • ติดตามผลการขายและบริการ บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
 • ติดตามและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าและบริการ อย่างสมบูรณ์ให้กับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายขายได้มอบหมาย
 • ปิดการขาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำงาน :  8.30-17.30 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม Incentive ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประเพณีประจำปี วันหยุดพักพักร้อน ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ) มาที่บริษัท อูโน่ โซลูชั่นส์ จำกัด เลขที่ 3/4 ซ.รามอินทรา 45 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 Line ID : peerapank สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9455596, 089-4525442 (คุณพีระพันธ์ คำภีธัมโม)

รายละเอียดงาน:

UNO SOLUTIONS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที