งาน ใน สัมพันธวงศ์ 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144327
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-วางแผนกลยุทธ์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก (Pro Active) ให้สอดคล้องกับเป้ำหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุป แก้ปัญหางานเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี
-ควบคุมวางแผนด้านบุคลากร ทรัพยากร และด้านการทางานได้เป็นอย่างดี
-สามารถบริหารจัดการให้ผลบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
-มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หากรู้เกี่ยวกับกฎกลต.
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายปปง.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโปรแกรมประเภท ERP


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  สัมพันธวงศ์, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต

HUASENGHENG COMMODITAS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที