กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-172687
International Sales Executive / Export Sales

Job Duties:

 • Formulate sales strategy & achieve sales target
 • Handle sales and marketing activities
 • Maintain good relationship with current customers and build relationship with new potential customers

Requirement:

 • Male, Thai nationality
 • Age between 30 - 38 years
 • Bachelor's Degree in International Business, Marketing or related fields
 • Experience in sales & marketing  at least 3-5 years (special consideration given for export sales experience) 
 • Experience in Rubber industrial product will be preferred 
 • Self-motivated and hard working, energetic and fast learner 
 • Computer literacy
 • Fluency in spoken and written English
 • International sales experience is an advantage 
 • Able to travel overseas 

 

Other Benefits:

 • Annual Bonus
 • Sales Incentive
 • Provident Fund
 • Diligent Fee
 • Accident Insurance
 • Annual Health Check-Up
 • Uniform
 • Years of Service Reward
 • Tuition Fund for Children
 • Gift for New-born
 • Funeral Contribution
 • Recreational Activities

 

ผู้ที่สนใจ ติดต่อ

สมัครด้วยตนเอง/ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัคร/Email ที่

คุณไพรัตน์ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 157

Website: www.ncr-rubber.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  สัมพันธวงศ์, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
We are the leader in manufacturing and sales of rubber products in Thailand. Established since 1980. ISO 9001, ISO/TS 16949 certified. A customer-driven, highly motivated, quality-oriented company. Now looking for the following TEAM members to join our organization

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที