งาน ใน ดินแดง 213 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148306
Assistant Technical Advisor
Job Description:
  • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับหน่วยงานก่อสร้างขนาดเล็กและกลาง
  • สามารถสาธิตสินค้างานปูกระเบื้องงานทำกันซึมหรืองานปูนเบื้องต้น
  • สามารถทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ทำบันทึกประจำวันจากการตรวจเยี่ยมหรือประเภทของงานที่ทำ
Qualifications:
  • วส. ก่อสร้าง จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์พร้อมที่จะทำการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่หน้างาน
  • ช่างที่มีประสบการณ์  / พนักงานขายที่มีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้างที่พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสาธิตผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
  • มีมอเตอร์ไซด์ และใบขับขี่มอเตอร์ไซด์  (บริษัทให้ค่าน้ำมัน  มีประกันอุบัติเหตุ)
  • ชอบและมีทักษะการขาย  การโน้มน้าว   ถ้ามีทักษะการขายด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • สามารถทำงานวันหยุดได้ (บางครั้ง)

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที