งาน ไอที ใน ราษฎร์บูรณะ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-202902
IT Risk/ Data Risk/ Cyber Risk (Ratburana)

Job Description :

 • The IT Risk Analyst manages internal and 3rd party provider’s risk assessments, generates and provides reporting, leads IT risk/cyber security projects, and coordinates third-party audit request responses.

Required skills :

 • Well understanding on IT risk and security management framework & standard such as ISO27001, ISO31000, COBIT, NIST Cyber Security Framework
 • Certification (optional): CISA, CISM, CRISC, CISSP

Qualifications :

 • Master's degree or higher in Information Technology, Computer Business, Computer Science or related fields 
 • At least 3 years’ experience in IT Audit, IT Risk, IT Security
 • Thai Nationality
 • Strong Analytical skill
 • Good interpersonal skill

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
https://kasikornbank.com/th/personal
 Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที