กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180249
Technical Sale (Freeze Dried, Flavor and Seasoning Products) for Premier Food and Machinery

Technical Sale (Freeze Dried, Flavor and Seasoning Products)

Premier Food and Machinery CO., LTD.

Job detail

 • Work at Premier Food and Machinery CO., LTD. Chom Thong, Bangkok (Subsidiary company of Preserved Food Specialty CO., LTD.)
 • Sell high value products (Freeze Dried), Flavor and Seasoning Products to be used as ingredients in food industry.
 • Seek new opportunity in new market, health food ingredient to present the products to the industrial market and food industry.
 • Proceed to sell products and receive orders.
 • Visiting factories or operators and present the product in the sales area assigned to achieve the sales target.
 • Contact and coordinate to compile documents, open accounts and make payments, including tracking the financial status of all sales channels.
 • Prepare sales reports, travel plans and other documents as required to report to the supervisor.
 • Evaluate distribution channels regarding financial security and sales ability including the analysis of sales channels to improve the work of the department to be more efficient.
 • Support and assistance in various fields of work, promotional activities including working on behalf of the team in the event that the team is not able to work according to the plan.
 • Collecting information about competitors' movements in terms of sales, products, marketing and other overview. And report to supervisors in accordance with the follow-up schedule.
 • Applicant qualification

 • Male / Female
 • 35 years old and older
 • Bachelor's degree in Food Science or Chemical Science or related fields
 • Have experience in selling food and chemical products 10 years or more.
 • Able to drive the car and having a car.
 • Able to work at Chom Thong, Bangkok and Samutsakorn.
 • Able to communicate in English, speaking, reading and writing well.
 • Able to work under pressure, be careful and have good human relations.
 • If able to start working quickly will be an advantage.

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   5 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน:
   จอมทอง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Preserved Food Specialty Co., Ltd.
    Preserved Food Specialty (PFS) is one of the leading manufacturers of dried food in Thailand, including freeze dry, spray dry, air dry, drum dry, and extraction products.  Our target group are for both industrial application and consumer market.  We aimed to produce the best quality, and safety products for customer satisfaction along with just-in-time delivery.  Nowadays, we have the customers both domestic and many countries around the world that have confidence on us to kindly serve them.  Just now, we are looking for PFS (Pro, Fab, Smart) characteristic people to join our expanding business for position as stated.  

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที