งาน ใน ยานนาวา 416 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229375
Technical Support (GIS Support)

Responsibilities :

 • GIS software product support.
 • Apply GIS software for supporting exisiting and prospect customers.
 • Research new GIS technology and  skill Programmer C#.net, JAVA.
 • Present and implement GIS solution.

Qualification:                                                                                                                                      

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, GIS, 
 • Knowlengde in GIS technology, IT, or Programming is preferable.
 • Knowlengde apply work with GIS software especially ArcGIS platform. 

For further information, please kindly contact

202 CDG House, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120

CDG GROUP 

(0) 2 678 0200 Ext.2876 (Urailuck)

(Monday-Friday 08.00-17.00 hrs.)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที