งาน ใน ยานนาวา 288 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181657
Web Developer

Duties & Responsibilities:

 • Design and planning tasks on scrum development
 • Deliver the assignments on time
 • Find solutions for technical issues and fix bugs
 • Develop the new features of the web application.

Role:

 • Work well in small team.
 • Create and maintain a well-structured code for the project
 • Fully attentive to fix bugs in urgent issue.

Qualifications:

 • 2+ year experience with WCF and Entity Framework on .NET Standard
 • Understanding of C#
 • Understanding of SQL database (MySQL)
 • Experience with source code management (Team Foundation or Git)
 • Self-motivate attitude
 • Able to work full time at working hours.

รายละเอียดงาน:

Carmen Softwares Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที