งาน ประกันภัย ใน ปทุมวัน 17 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-218003
Business Intelligence Manager

Job Responsibilities:  

 • Champion in, in coordination with regional analytics team and local IT team, developing the followings to serve BAU and health business
  • Aggregated E2E production ready data set (policy-view and customer-view) from DWH to serve as a central data repository for analytics and performance report purpose for BAU and Health Business
  • Structure & Non structure profile data enrichment
 • Initiate data mining techniques, and perform statistical analysis, and build high quality prediction model for new innovation of BAU and Health Business i.e. health at risk prediction model, claim cost reduction model
 • Transform data into insights through the use of data analytics, visualization, and advanced predictive modeling techniques and technologies and identify trends for business decision
 • Bring in automation process and deliver enterprise-wide reporting applying analytics and visualization to create easy-to-understand reports and dashboard for further business decision 
 • Closely coordinate with local IT to check the completeness of data and ensure data consistency between sources
 • Control and monitor data governance to ensure data integrity is in place

 

Qualifications:  

 • Bachelor/ Master degree in computer science, statistics, applied mathematics, or related fields
 • At least 7 years of experience in data and/or business analyst
 • In-depth understanding of data scientist, database management system, online analytical processing, and ETL framework is preferable
 • Proven abilities to take initiative and be innovative
 • Strong interpersonal skill & communication skill
 • Strong technical skills in BI tools, SQL, SASS, Python
 • A background in Health or insurance business is an advantage

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salary, and enclosing a recent photograph to apply online:

Cigna Insurance Public Company Limited
 
Q. House Ploenchit Building, 16th Floor,
598 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02 651 5995


To improve the health, well-being and peace of mind of those we serve 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Cigna Insurance Public Company Limited
https://www.cigna.co.th/
Cigna, a global health service company, had consolidated revenues from continuing operations of U.S. $21.6 billion for year-end 2011. Cigna is dedicated to its mission of helping the people we serve improve their health, well-being and security. Cigna's operating subsidiaries provide an integrated suite of medical, dental, behavioral health, pharmacy and vision care benefits, as well as group and individual life, accident and disability insurance, to about 70 millions people throughout the United States and around the world. Cigna established a presence in Thailand in 2002 through Cigna International Marketing (Thailand) Limited and Cigna Insurance Public Company Limited), an affinity-based telemarketing and alternative distribution business specializing in Accident and Health insurance products in Thailand, Our business has grown rapidly and consistently by earning the continuoussupports from its business partners. At the present, Cigna has equipped with experienced and well-trained 1000 staffs and telesales who diversified and dedicated to work with our business partners for different industries and functions. Our vacancies are:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที