กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
28 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217776
Demand Planning

Qualifications

 • Bachelor Degree BA , Finance etc.
 • Age 30 - 36 year.
 • 4-5 years experience in Demand Planning Job / Inventory Control.
 • Able to use excel and computer program.
 • Good at mathematics.

Responsibilities

 • Demand planning for material forecast.
 • Inventory Control.
 • Adhoc support.

 

MC Thai Co., Ltd.

97/11  Big C Rajdamri Building,

Office 1 Room, 5th Floor, Rajdamri Road,

Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330

T. 026964900


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

MC Thai Co., Ltd.
It's one thing to start your own restaurant chain. It's another to build the world's largest food service retailer. A company with over 30,000 restaurants. A business operating in nearly 120 countries. A name that gave birth to Ronald McDonald, the second most recognized icon on the planet. We are looking for energetic and enthusiastic persons to fulfil our team work.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที