งาน โฆษณา สื่อ ใน ดินแดง 16 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144971
Live Stream Executive
หน้าที่รับผิดชอบ
  • ติดต่อประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
  • นัดหมายตารางเวลาออกอากาศ
  • ส่ง Tracking ในการออกอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้กับทางร้านค้า
  • โทรประสานงานกับร้านค้า
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 27 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน:

Our client is a leading provider of hire purchase and secured auto loans. The company is now looking for a suitably qualified candidate to join its team in the position of Collection Planning Manager
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที