งาน การผลิต ใน หลักสี่ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-213751
Sr. Product Development (Chemical) / เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี)

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ของบริษัท คัดเลือกผลิตภัณฑ์และแนะนําวิธีการใช้งานที่เหมาะสมให้กับ ลูกค้าเพื่อสนับสนุนการขาย
 • สนับสนุนแผนการดําเนินการทดลองทางเทคนิคต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนําเสนอ ผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุน การเข้าประเมินและตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • สนับสนุนข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • สนับสนุนการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวของระบบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ, การใช้งานผลิตภัณฑ์
 • ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • รายงานทางเทคนิคและแผนการเข้าพบลูกค้าไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี/โท สาขา เคมี, วิศวเคมี, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้าน สุขาภิบาล, Chemist, Technical Support, Application Specialist มีความรู้พื้นฐานด้าน Food Microbial, Food Safety, การใช้งานสารเคมีทําความสะอาดและสารฆ่าเชื้อในภาคอุตสาหกรรม
 • มีความคล้องในการเดินทางต่างจังหวัด
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  หลักสี่, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Betagro Public Company Limited
http://www.betagro.com/intro

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed. The Group has grown substantially ever since: First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets. Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”. The Two Core Businesses & One Support Unit are : Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others  Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business  Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที