งาน การผลิต ใน หนองแขม 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-213936
QA Manager/ QA Supervisor/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

Job Responsibilities:

 • Control and management quality assurance product, in-process, before and after.
 • Assign a process owner for the APQP project, a cross function team to effective.
 • Determine QA quality target for customer claim.
 • Control of all implementation to achievement quality target.
 • Control of all quality system and quality assurance activities.
 • Leader team meeting analysis root cause for corrective action.
 • Solving all quality problem and analysis and take the corrective action.
 • Control all new model & PPAP activities.
 • Follow company's policies & objective (IATF16949, ISO14001)
 • Perform comply with IATF16949, ISO14001 requirements and report the results of operations by segment is responsible to management by period or the management review.

Qualification:

 • Male , age at least 35
 • Bachelor or Master degree in Engineering related fields
 • 5+ years for Quality Assurance / Quality control experience in automotive industry
 • Strong knowledge of QC 7 tools, PPAP, APQP, 8D, Root cause.
 • Knowledge of ISO9001, IATF16949 and experience to achieve certification if preferred
 • Able to work under pressure, strong problem solving skill, and systematic thinking skill
 • Good command of English

If you believe you have what it takes to fill one of these positions, please send a resume stating present and expected salary together with a recent photograph by click "Apply Now" to:

Human Resources Department
Thai Rung Union Car Public Company Limited.
304  Macharoen Road , Nong Khang Phlu , Nong Khaem, Bangkok 10160

รายละเอียดงาน:

Thai Rung Union Car Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !! Thairung is a long established leading player in the Thai automotive industry. It is best known to the public for its PPV pick-up passenger vehicles. Integrated operations cover R&D, body design and engineering, design and manufacture of dies and jigs, OEM pressed metal parts, auto seats, assembly, marketing & sales and after-sales service

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที