งาน การผลิต ใน ยานนาวา 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
25 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-216376
Customer Relation Management (Engineering / Science)

Responsibilities:

 • Assist the CRM team with the planning and execution of CRM initiatives
 • Extraction and analysis of CRM data to support Sales & Marketing activities
 • Analyse customer data for reporting purposes
 • Support data cleansing activities and maintain database hygiene
 • Collaborate and support retail teams and other departments with CRM related requests and activities

Requirements

 • Bachelor's Degree in Engineering / Science
 • At least 1 year of QA / QC / Production
 • Knowledge of CRM or had worked with agencies supporting CRM
 • Experience with customer database management
 • Experience with data analysis
 • Experience in retail industry

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SGS (Thailand) Limited
https://www.sgs.co.th/
The SGS Group is the largest verification, testing and certification, organization in the world. SGS was founded in 1878. Today, the SGS brand is recognised as the global benchmark for the highest standards of expertise, quality and Integrity. Commenced its operations in Thailand. In 1951, SGS Thailand currently employs over 800 staff in Bangkok head office and branch offices in Eastern Seaboard, Haadyai, Chiang Mai and Korat. SGS (Thailand) Limited has openings for the positions of:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที