Jobs in Pasicharoen 62 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
15 April 2019
Job ID: BK-64119
Assistant Purchasing Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย
 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองราคา และดำเนินการจัดซื้อกับผู้ขายรายเก่า
 • ควบคุมเอกสารการจัดซื้อ, การเปิด L/C ,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ
 • วางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำ Target Sheet & Action Plan
 • รักษาและเก็บข้อมูลของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ  
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 35 ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ , สาขาเศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า - ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผน กำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ บุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใจรักการบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Medical insurance

J.B.P. International Paint Co., Ltd.
          บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สีระบบน้ำ สีระบบน้ำมัน และทินเนอร์ โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบันเฉลี่ย 20,000 ตัน/ปี มีจำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ เจ.บี.พี. Logo : JBP,ซอร่า พี. Logo : Sora P. , 3A Logo : AAA , โคลัมเบีย Logo : Columbia และ โรแยล Logo : Royal ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เจ.บี.พี. ได้ทุ่มเทความพยายามในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในทุกรายละเอียดงาน นับตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต การวิจัยและพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ จนบรรลุเสร็จออกมาในรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระทั่งเป็นอุตสาหกรรมสีของคนไทยแห่งแรกที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมครบทุกเฉดสี รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ในการการันตีถึงคุณภาพด้านต่างๆที่ เจ.บี.พี. ได้รับในโอกาสต่อมา วันนี้ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ มีจำนวนพนักงานในปัจจุบันทั้งสิ้นกว่า 300 คน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศักยภาพของบุคลากรและการวางนโยบายการขับเคลื่อนทางการตลาด จนได้รับความสำเร็จในวงการสีมาโดยตลอด ทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมสีของไทยซึ่งภาพประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปีผลิตโดยคนไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก      *วันเวลาทำการ:จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น.*

Is this your company? Claim it now!