กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-215019
Production Engineer

Nationality : Thai people   
   
Gender : Male/Female    
   
Age : 27- 37 Years old    
    
Education / Major : Bachelor Degree up / Process Engineering or Industrial Engineering    
    
Experience : Experience in plastics injection process will be consider specials    
    
Language Needs : Thai : Excellent : Business Level    
    
Language Needs : English : Good : Conversation Level    
    
Other Skill : Abel to communication with foreign persons. (English or Japanese)    
    
Jobs Responsibility    
    
Scope of job : - Follow up production to be on the targets.    
    
                        - Inspect and finding the root cause of process troubles and make corrective actions.    
    
                        - Cost control and process improvement    
    
                        - Production planning and control    
    
Working Location : 3 Soi Ladplakao 71, Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand     
    
Working Time : Monday - Friday (Alternate Saturday), 08.00 am. - 05.00 pm.    
    
Contract person : Khun phee Srijumroon and Khun Alipreeya   Intha    
    
Tel : 0-2971-6255-57 ext. 105

https://www.toray.co.th/tppt/#/    


รายละเอียดงาน:

Toray Plastics Precisition (Thailand) Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที