งาน ใน นนทบุรี 248 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 มกราคม 2563
รหัสงาน: NB-6385
DevOps Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibilities)

 • Create and manage automation pipelines, performed continuous deployment for software build and releases (CI/CD) for both Cloud & On-premise.
 • Build scripts or/and using tools to achieve automation pipeline and process.
 • Participate in the architecture & design of infrastructure to support the deployment pipeline from Dev to Production environment.
 • Maintain and Develop automation in CI/CD Pipeline (including logging & monitoring).
 • Contribute to the deployment activities and test case development activities.
 • Collaboration with developers, infra, DBA and participate in incident response and help in relevant issue troubleshooting.

การศึกษาและประสบการณ์(Education and Experiences)

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field.
 • Hand-on experience with IT infrastructure for 2-3 years
 • Hand-on experience with Software Development and build/deploy pipeline at least 1 years

ความรู้ ทักษะ(Knowledge and skill & Training requirement

 • Knowledge of the DevOps culture and principles.
 • Deep understanding knowledge of deployment Automation tools such as Jenkins, Puppet, Chef, Ansible or other related
 • Hand-on Experience with Container and its orchestration such as Kubernetes, Docker, etc.
 • Ability to write bash/shell, script languages such as Python, JavaScript, Go, Node JS, etc.
 • Well known about version control such as Git.
 • Experienced in Centralized Log System (Elasticsearch, Logstash, Kibana, etc.)
 • Strong Experienced in Linux & Virtual Machine.
 • Cloud skills & experience is a plus – Google Cloud Platform, AWS, Azure, OpenShift.
 • Knowledge of database system such as MS SQL, MariaDB, PostgreSQL, etc.

   ** ทางบริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้น** 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  เมือง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

ELECTRONICS EXTREME LIMITED
Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP).

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที