งาน ใน นนทบุรี 254 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NB-7508
Procurement Manager/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ การสรรหา/จัดหา/คัดเลือกผู้ขายตามนโยบายบริษัท
 • ปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงาน ติดต่อในเรื่องการจัดส่งสินค้าของ Supplier และติดตาม Supplier เพื่อให้ส่งสินค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
 • วางแผนกลยุทธ  ควบคุมดูแล สต็อกสินค้า และสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึง อุปกรณ์สำนักงาน ตามที่กำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้ากรจัดซื้อ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการวางแผนงาน ควบคุม การรายงาน และติดตามงาน
 • มีภาวะผู้นำสามารถบริหารจัดการงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ

BEEfast
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที