งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน นนทบุรี 10 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5637
Quality Control Supervisor/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

Responsibilities:

 • Ensure that all company’s policies, system (GMP, HACCP, ISO 9001, BRC), safety, standards, regulations, procedures, work rules, instruction, environment, and requirements are being strictly adhered at all times. Report incidents and non-compliance issue to the management.
 • Conduct all Quality Control and Quality Assurance activities for inspection and positive releasing the incoming materials, semi products, in process control and finished products with reliable results and time limit and ensure their specification compliance.
 • Manage and control the quarantine, reject and non-conforming product and define corrective action for the deviated materials and products.
 • Develop and improve testing methods to precision and accuracy and executing inspection plan in order to detect defects and malfunctions
 • Provide and routine maintenance on QC testing equipment and instrument and establish test verification and calibration frequency based on instrument reliability.
 • Analyzing statistical data and product specifications to assist the establishment of quality standards of finish products
 • Develop and maintain a continuous improvement which proposed for quality, costing, and others related for benefit to department and plant.
 • Assisting for internal, second and third party audit.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Food Science.
 • Minimum 2 years’ experience as QC/QA in food manufacturing with GMP, HACCP, ISO9001, BRC.
 • Strong knowledge of GMP, HACCP, Food Safety, and ISO System.
 • Good computer literacy and statistic skills
 • Highly energetic and Enthusiastic person.
 • Proactive and Preventive approach.
 • Strong analytical and Problem solving skills.
 • Independent and being able to face the constantly changing internal and external challenges; nevertheless a supportive skill as a team player is a must.
 • Highly responsibility to get the job done effectively in a timely manner.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Leadership skill and Building trusted relationships.

 Penta Impex Co., Ltd.

Tel: 02-449-7528


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Penta Impex Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที