กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2563
รหัสงาน: NB-6413
Product Specialist / Technical Marketing for Food ingredients
Product Specialist / Technical Marketing for Food ingredients  

Job Description:

 • Study technical requirements and point of sale of food chemical products. And food ingredients
 • Technical support for product sales teams.
 • Plan new product development into the market to keep up with the growth of the company.
 • Development of information and technical knowledge. To keep up with current and future events.
 • Together with our sales team to develop new products for our customers.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Food Science or relate field.
 • Good command of English (E-mail, translation and business communication).
 • Minimum of 3 years up related experience.
 • Tireless, diligent, and enjoy solving problems.
 • Good human relations and communication skills.
 • Knowledge in Food industry is a plus.

ลักษณะงาน

 • ศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคและจุดขายของผลิตภัณฑ์เคมีอาหาร และส่วนผสมอาหาร
 • สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับทีมขาย
 • วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อให้ทันกับการเติบโตของบริษัท
 • การพัฒนาข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
 • ร่วมกับทีมขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียงเท่านั้น
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการโต้ตอบอีเมล การแปลบทความ และการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเพียรพยายาม ขยัน และสนุกกับการแก้ปัญหา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • มีมนุษยสัมพันธ์, เป็นนักประสานงานที่ดี และมีทัศนคติทางบวก
 • หากผ่านงานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Unify Chemical Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที