กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5529
Data Scientist (สถานที่ปฎิบัติงาน KASIKORN Business-Technology Group)

Responsibility

 • Provide data science and advanced analytics functionalities to business as needed
 • Foster and transfer knowledge / capabilities about data science and machine learning to the organisation
 • Create DS / ML / AI innovation initiatives from ideas to MVPs
 • Qualification

 • Bachelor or Master degree in Computer Science or related field
 • At least 1-2 experiences on this field
 • Proficient in Machine learning, Python etc.
 • Open mind, teamwork, and work under pressure

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ประเภทงาน:
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจบริการด้านการเงิน
  • สถานที่ทำงาน:
   ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  https://kasikornbank.com/th/personal
   Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที