งาน Technology ใน นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 มกราคม 2563
รหัสงาน: NB-6275
Lead Cobol Programmer (Banking Technology)
PRTR Technical is working with a leading financial services technology provider based in Bangkok who are looking for a Lead Cobol Programmer.

The Lead Cobol Programmer will be tasked with designing & developing the core systems for banking customers in Thailand. You will also lead and mentor a team of junior developers to ensure best practices are implemented & followed.

As the Lead Cobol Programmer you will have:
  • 3+ years working in a Cobol Development role.
  • Good knowledge and experience around mainframe systems.
  • Experience in the financial services / banking area is desirable.
  • Knowledge in COBOL Code tuning, SORT, JCL tuning skills and ISO.
  • Bachelors degree or above within an IT related field.
This role as the as the Lead Cobol Programmer seeks an individual who enjoys working on enterprise applications for leading financial services companies in Thailand.

If this role as the Lead Cobol Programmer sounds of interest then please reply with your most up to date CV as we are shortlisting for this role immediately.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที