งาน ไอที ใน นนทบุรี 51 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NB-7581
ผู้ชำนาญการอาวุโส (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)/ผู้ชำนาญการอาวุโส (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลักษณะงาน

1.ดูแลเรื่องระบบ IT ด้านการพัฒนาระบบ
2.วิเคราะห์การเขียนโปรแกรม
3.ออกแบบระบบ (SA) รวมทั้งวางแผนภาพรวมการทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์
1.มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.มีประสบการณ์ในการบริหารงาน IT Support หรืองานบริการด้าน IT
3.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม และนักวิเคราะห์ ออกแบบระบบ (SA)

คุณสมบัติ

1.มีทัศนคติการทำงานที่ดี ความคิดเชิงบวก
2.มีทักษะการบริหารทีมงาน
3.เข้าใจบริบทของงานบริการ มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับทีมงาน
4.มีทักษะการออกแบบ และพัฒนาระบบ Platform Design & Development
5.มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานได้ดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ” สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ภายใต้ปรัชญาของสถาบันคือ “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที