งาน บัญชี ใน นนทบุรี 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NB-7585
Internal [email protected]นนทบุรี - ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เสนอข้อแนะนำในการขยายขอบเขตการควบคุมภายในของการดำเนินกิจการสาขา


คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากได้รับประกาศนียบัตรทางด้าน CIA , CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี (ด้านบัญชี/ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน / ที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจ /
พัฒนาระบบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)
- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก การกระจายสินค้า การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทั้งการพูดและเขียน

Contact:
คุณศุจินันท์ (ผึ้ง)
M: 065-5107582

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

The Central Group consists of a variety of diverse investment in various corporations, each of which has become the leader in the retail, property development , hospitality , food and beverage industries. These complementary businesses continue to strengthen our position in the marketplace both domestically and internationally. In 2014, Central Group revealed the organizational restructuring to streamline. 9 new business groups such as Central Department Store Group (CDG), Central Food Retail Group (CFG), Central Hardlines Group (CHG), Central Online (COL),Central Pattana Group (CPN),Central Marketing Group (CMG), Central Hotels and Resorts Group (CHR), Central Restaurants Group (CRG) and Central Group (VIETNAM) to spearhead the conglomerate at global level , focusing on sustainable growth with strategy of excellence in "Branding","People","Synergy" and consolidating the strength of Central Group "to be Number One" under the concept of "One Group".

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที