งาน บัญชี ใน นนทบุรี 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6741
Asst. Accounting Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต่างประเทศ

งานนี้ทำอะไรบ้าง

- วางระบบงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- ดูแลและจัดทำบัญชีต้นทุนของบริษัทฯ
- บริหาร จัดการ ควบคุมและตรวจสอบระบบงานบัญชีและการเงินบริษัท
- ดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงินที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานด้านภาษี
- จัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทพร้อมวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
- ควบคุมการยื่นแบบ/ส่งรายงานต่าง ๆ ให้ตรงตามวันที่หน่วยงานราชการกำหนด
- ควบคุมการส่งรายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบให้ผู้สอบบัญชีตรงตามวันที่กำหนด
- บริหารจัดการเรื่องการหาแหล่งเงินทุน
- บริหารเงินสด Cash in -Cash out
- บริหารเงินสดย่อยประจำสัปดาห์
- ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่ายและเอกสารประกอบ
- เข้าร่วมการประชุมระดับบริหาร
- ประชุมรายงานประจำเดือน / ประชุม KPI / ประชุมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
- สร้างและพัฒนาทีมงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

 อยากได้ผู้สมัครแบบนี้ครับ

- เพศ หญิง
- อายุ 40 - 50 ปี
- จบการศึก ปริญญาตรี - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
- เคยดำรงตำแหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ 10 ปีขึ้นไป
- สามารถบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบ Express ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  หรือมีผล TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เท่านั้น* สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิการหยุดพักร้อน 6 วัน / ปี
 • การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 • สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 • เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 • บริการบ้านพักพนักงาน ( ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความรับผิดชอบ )
 • บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมแก่พนักงานโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 • สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20 กิโลกรัมต่อเดือน
 • รางวัลอายุงาน
 • สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 • สัมมนาเชิงท่องเที่ยว / การจัดเลี้ยง / การแข่งขันกีฬาประจำปี
 • สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานระหว่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 • ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 • ฟรีบริการเครื่องดื่มชงสำหรับพนักงาน เช่น กาแฟ, และ ฟรีข้าวเปล่าสำหรับพนักงานที่นำกับข้าวมาเองเพื่อรับประทานกลางวัน
 • โอกาสในการทำงานในต่างประเทศในตำแหน่ง ผู้จัดการฝึกหัด
 • โอกาสเข้าร่วมสัมมนา หรืออบรม เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
 • สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )
 •  


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  Wonnapob Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที