กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 มกราคม 2563
รหัสงาน: NB-6348
Back-End and Front-End Developer

Display-side Engineering / Front-end Developer ( 3 positions)

Responsibilities:  

 • Developing web application , Campaign website , corporate website
 • Coordinate with the rest of the team to ensure the quality of an overall application.
 • Collaborate with back-end developers and web designers to improve usability.

Qualifications:

 • Have a bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other relevant field.
 • Excellent HTML, XHTML, CSS programming skills.
 • Knowledge of emerging web technologies such as React, Angular , Next.js , HTML5 , CSS3, Bootstrap, Responsive web , Javascript
 • Experience of working with version control systems such as SVN or Git.
 • Some experience of AJAX techniques.
 • Familiar with CSS pre-processers (LESS, SASS, etc.)
 • Experience in writing unit testing.
 • Good understanding of web technologies and web frameworks
 • Strong skill in problem solving and investigation
 • Self-management skill
 • Good communication skill

Server-side Engineering (6 positions)

 • Php Developer (2 positions) : Laravel , Codeigniter , MySQL , JSON , etc.
 • Node.js Developer (4 positions): Javascript, Node js , React , JSON, MySQL  etc.

Responsibilities:

 • Develop backend, database, API and web applications for global projects
 • Collaborate with co-workers to deliver client projects
 • Able to work independently and meet project deadlines
 • Issue investigation and resolution
 • Research and study new technologies

Requirement:

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, IT or related field
 • 0-5 years of related working experience in Backend development
 • Strong programming skills
 • Experiences in open-source code development on GitHub, source code version control system
 • Learn fast, enjoy and love programming
 • Good interpersonal, communication skills and team player

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

JENOSIZE Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที