กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7270
ครูสอนคณิตศาสตร์ (ระดับประถม – มัธยมต้น)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี          

2. วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ หรือครุศาสตร์

 

 3. มีประสบการณ์การทำงาน 0 – 2 ปี และผลการทดสอบทางวิชาการ

 

สวัสดิการ

1.   ประกันสังคม                                          

2.   โบนัสประจำปี

3.   ปรับเงินเดือนตามความสามารถ                  

4.   ค่าล่วงเวลาทุกเดือน                        

 5.   บ้านพักพนักงาน, น้ำ, ไฟ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบัวทอง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿15,000 - ฿28,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

โรงเรียนกวดวิชาเดอะบียอนด์
www.hello-beyond.com

โรงเรียนกวดวิชาเดอะบียอนด์  (เปิดดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี) สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมปลาย เพื่อสอบเข้า ม.1, ม.4 และมหาวิทยาลัย