งาน การศึกษา วิชาการ ใน นนทบุรี 10 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: NB-5233
Science Tutor, Biology Tutor, Chemistry Tutor, Maths Tutor, English Tutor/อาจารย์สอนวิทยาศาศตร์, ชีวะ, เคมี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • สอนวิชา Biology, Chemistry, Science, Maths, English หลักสูตรนานาชาติ
 • สามารถเลือกเวลาทำงานได้  Part Time

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการสอน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น และโอบอ้อมอารี
 • ชอบความท้าทาย กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและมีความอดทน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความเข้าใจในหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์
 • สามารถสอนในวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ (สามารถเลือกวันสอนได้)
 • TFU สาขาแกรนด์วิลาจจิโอ ถนนประชาชื่น หน้าหมู่บ้านแกรด์คาแนล ใกล้ Sport City

ติดต่อเพิ่มเติม:

 • โทร.02-574-2671 ,083-226-4562

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานนอกเวลา, งานชั่วคราว, งานสัญญาจ้าง, งานอิสระ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • สถานที่ทำงาน:
  นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

TFU EDUCATIONAL SERVICES CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที