กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NB-6068
Marketing Communications Manager

Job Description:

- Assist the Creative Director to execute marketing activities to drive revenue streams (Weddings, Meetings & Events), local awareness and relationships

- Managing media and PR agencies in order to deliver effective impacts and responses.

- Lead social media strategy by channel to build brand visibilities and recommendation in all digital

- Manage the daily activity of the social media channels (website, facebook, instagram, etc.)

- Review and publish marketing videos 

- Designing and updating marketing materials, this includes both online and offline materials

 

Qualifications:

- Thai nationality

- 3 years of experience in related field with bachelor’s degree in Marketing, Mass Communications, Advertising/Media or equivalent

- good commands of English 

- good time management skills and ability to multi-task 

- Works well independently with minimal supervision and timely follow-up

- experience working with PR, Creative, and Media agencies, as well as managing marketing budget planning

- possess passions for photography 

 


รายละเอียดงาน:

Sweet Poppy Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที