กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: NB-5140
Tour Operation Manager/หัวหน้าฝ่ายบริหารการท่องเที่ยว

หน้าที่ตำแหน่งงาน

 • บริหารงานภาพรวม การดำเนินเอกสารและงานติดต่อ Land ท่องเที่ยว
 • ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน วีซ่า ต่างๆ
 • วางกลยุทธ์การดำเนินงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • จัดทำแผนการพัฒนา เเละสอนงานกลุ่มอาชีพท่องเที่ยวเฉพาะเเก่พนักงาน
 • บริหารจัดการรูปแบบการทำงานของทีม
 • วิเคราะห์สถิติการดำเนินงานและปัญหาในงานรวมทั้งกำหนด/เสนอวิธีการเเก้ไข
 • ดูแลการดำเนินงานของฝ่าย Operation ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด

ทักษะจำเป็น 

 • ทักษะการบริหารจัดการทีม
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการวิเคราะห์
 • ทักษะความรู้เฉพาะอาชีพ

มีคะแนน TOEIC พิจารณาเป็นพิเศษ+เงินเพิ่มค่าความสามารถ

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  เมือง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

KNOW ARE LEARNING COMPANY LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที